Sluit je aan bij de KustCoalitie - wind verbindt

Het is al langer duidelijk: Er is een groot tekort aan technisch personeel in Nederland en er is onmiddellijk actie nodig om hier wat aan te doen. Recent is nog eens aangetoond in een onderzoek van Ecorys uitgevoerd in opdracht van de NVDE dat het gewenste tempo van de energietransitie in gevaar komt door een gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten. In 2030 komt 49TWh hernieuwbare energie van windparken op zee, zo is de doelstelling in het Klimaatakkoord. Maar om die windparken te bouwen en te exploiteren hebben we 10.000 nieuwe professionals nodig.

"De KustCoalitie zet zich in voor voldoende instroom van gekwalificeerd technisch personeel voor de windsector in Nederland. De KustCoalitie, een platform dat studenten, onderwijs en bedrijfsleven verbindt, doet dit met een pragmatische aanpak"

Het aansluiten bij de KustCoalitie geeft u toegang tot de volgende onderdelen:
- Voorrang bij Teach the Teacher sessies;
- Toegang tot exclusieve bijeenkomsten;
- Docentenplatform waar leraren informatie kunnen uitwisselen;
- Toegang tot platform voor het uitwisselen van kennis onderling;
- Nieuwsbrief (met bv nieuwe e-learnings, projectbezoeken en bijeenkomsten);
- Toegang tot e-learnings voor studenten;
- Toegang tot e-learnings voor docenten;
- Lesmodules over windenergie;
- Faciliteren van excursies en projectbezoeken;
- Faciliteren van gastcolleges;
- Organiseren studentenchallenges.

Aanmeldformulier
    Sluit je aan