De KustCoalitie verbindt de windsector met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en studenten

Er is een groeiend tekort aan knappe koppen en gouden handjes in de offshore windindustrie. De KustCoalitie is de verbindende factor tussen onderwijsinstellingen (MBO en HBO), de offshore wind industrie en de (aankomende) studenten. Door onderwijsinstellingen met elkaar te verbinden, kunnen ze gezamenlijk één stem uitdragen naar zowel de industrie. Daarnaast kan door middel van deze KustCoalitie synergie plaatsen vinden tussen onderwijsinstellingen maar ook met het bedrijfsleven. De KustCoalitie slaat een (circulaire) brug tussen onderwijs en de offshore wind industrie. Alleen zo helpen we de sector en onze ambities in de energietransitie verder.

thumbnail1thumbnail2
Sluit je aan