Wij enthousiasmeren jongeren voor een carrière in de offshore windsector middels ons platform #talentforwind

 

De KustCoalitie organiseert onder andere projectbezoeken en creëert urgentie bij bedrijven
Door de zichtbaarheid van de KustCoalitie, onder andere tijdens georganiseerde projectbezoeken bij bedrijven, is er vergrote urgentie onder bedrijven om de studenten te enthousiasmeren voor de offshore windsector. De KustCoalitie verbindt theorie met praktijk en andersom. Studenten leren van echte vraagstukken uit de praktijk en bedrijven ontmoeten aankomend talent.

 

De KustCoalitie heeft als basis een digitaal platform
Vanuit dit platform worden ook (online) evenementen georganiseerd om bedrijven en onderwijs te koppelen. Er worden sessies georganiseerd tussen bedrijven en onderwijsinstellingen om de curricula up to date te houden en optimaal aan te laten sluiten op de wensen uit de praktijk. Hierdoor kan de mate van verantwoordelijkheid en betrokkenheid in het onderwijs en bedrijfsleven blijven groeien.

 

De ambitie van de Kustcoalitie:

   
 • Verbinden en duurzame samenwerkingen tot stand brengen tussen (technische) opleidingen en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, voor zichtbaarheid richting de offshore wind industrie;
 •  
 • Onderwijs en bedrijfsleven kijken met de neus dezelfde kant op;
 •  
 • Verbeteren van aansluitingen van curriculum bij de offshore wind industrie;
 •  
 • Verbeteren enthousiasmering van de offshore wind sector en studiemogelijkheden onder de jongeren;
 •  
 • Een vanzelfsprekende betrokkenheid vanuit de industrie richting het onderwijs;
 •  
 • De windsector positioneren als banenmotor met baangarantie, en aantrekkelijke branche om in te werken;
 •  
 • Niet meedoen aan de KustCoalitie is de boot missen in de strijd om de student, een gemiste kans voor de Nederlandse economie;
 •  
 • De ambities van wind op zee halen door de verbindingen van de KustCoalitie;
 •  
 • Voldoende young professionals voor het succesvol maken van de Offshore Wind industrie in Nederland;
 •  
 • Jongeren zijn algemeen bekend met de baankansen in de offshore windindustrie.

 

Deze ambities worden mede bereikt door middel van het online platform van de KustCoalitie. Dit platform is onder andere een digitale leeromgeving waar deze drie partijen samenkomen: jongeren, onderwijs en het bedrijfsleven. Het is een aantrekkelijke omgeving waar online trainingen vindbaar zijn voor het opleiden van jongeren, bijscholingen en docenten. Waar stageplaatsen worden geplaatst, onderwijs en bedrijven elkaar kunnen vinden, en waar veiligheidstrainingen voor een aantrekkelijke prijs kunnen worden geboekt. Hierdoor is het laagdrempelig en aantrekkelijk om een bezoek te faciliteren, inspiratie op te doen en een baan te vinden in de windsector.

Sluit je aan