PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

KustCoalitie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van deze website en ons vacatureplatform, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KustCoalitie verstrekt.

KustCoalitie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw bedrijfsnaam;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw CV; - Uw e-mailadres;

WAAROM KUSTCOALITIE GEGEVENS NODIG HEEFT

KustCoalitie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Ditzelfde geldt voor bedrijven die contact met u willen opnemen wanneer u gebruik maakt van ons vacatureplatform en bij een bedrijf solliciteert.

HOE LANG KUSTCOALITIE GEGEVENS BEWAART

KustCoalitie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bezoekersstatistieken die verzameld worden met Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

DELEN MET ANDEREN

KustCoalitie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan de bedrijven en organisaties waar u zelf bij solliciteert, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van KustCoalitie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er anonieme analyse plaats middels het programma Hotjar. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KustCoalitie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

KustCoalitie maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die verzameld wordt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres van uw computer (IP-adres)) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacyverklaring van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Met Google Analytics verzamelt KustCoalitie onder andere de volgende data:
- het aantal unieke bezoekers;
- hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
- welke pagina's gebruikers bekijken;
- hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
- bij welke pagina gebruikers de website verlaten;

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KustCoalitie heeft hier geen invloed op.

KustCoalitie heeft de volgende maatregelen genomen met betrekking tot uw privacy:
- er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
- het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
- 'gegevens delen' is uitgezet;
- er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kustcoalitie.nl KustCoalitie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Uw profiel van ons vacatureplatform kunt u zelf aanpassen. U heeft hier ook de mogelijkheid om uw gegevens en/of profiel te verwijderen.

BEVEILIGEN

KustCoalitie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KustCoalitie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KustCoalitie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KustCoalitie op via info@kustcoalitie.nl.

www.kustcoalitie.nl is een website van ECHT regie in transitie & TKI Wind op Zee.

KustCoalitie is een project van ECHT en is als volgt te bereiken:
Adres: Nicolaas Beetsstraat 216-222, 3511 HG Utrecht

hans@echt.community
erwin@echt.community
directeuren en bestuur van ECHT b.v.

Sluit je aan