Het probleem: Groeiend tekort aan knappe koppen in de offshore windsector in Nederland

In de offshore wind industrie is een groeiend tekort aan knappe koppen en gouden handjes. Toch is er tot 2090 baangarantie in de offshore windsector in Nederland. Deze gap komt mede door de versnipperde onderwijs- en banenmarkt. Het dreigende tekort van geschoolde offshore wind professionals heeft als mogelijk gevolg dat buitenlandse bedrijven en professionals deze gaten in Nederland zullen gaan opvullen. Dit cross-sectorale probleem heeft verstrekkende gevolgen. Denk aan vertraging in het realiseren van Nederlandse offshore windparken, een duurdere energietransitie en minder vaste banen in Nederland. Dit schuurt met de Nederlandse ambitie om haar kennis en kunde van offshore wind te gebruiken als exportproduct.

Het probleem: Groeiend tekort aan knappe koppen in de offshore windsector in Nederland

In de offshore wind industrie is een groeiend tekort aan knappe koppen en gouden handjes. Toch is er tot 2090 baangarantie in de offshore windsector in Nederland. Deze gap komt mede door de versnipperde onderwijs- en banenmarkt. Het dreigende tekort van geschoolde offshore wind professionals heeft als mogelijk gevolg dat buitenlandse bedrijven en professionals deze gaten in Nederland zullen gaan opvullen. Dit cross-sectorale probleem heeft verstrekkende gevolgen. Denk aan vertraging in het realiseren van Nederlandse offshore windparken, een duurdere energietransitie en minder vaste banen in Nederland. Dit schuurt met de Nederlandse ambitie om haar kennis en kunde van offshore wind te gebruiken als exportproduct.

Sluit je aan