Onze toekomstvisie

Stel je voor, een toekomst met een KustCoalitie: Er is een groeiende vraag naar het ontwikkelen van nieuwe curricula, omdat de oude curricula niet meer voldoet en er twee keer zoveel inschrijvingen zijn dan verwacht. Onderwijsinstellingen hebben aangevraagd het oprichten van nieuwe windminoren. De luchtvaartindustrie is aan het krimpen en zo ook de auto-industrie, waardoor deze studenten opzoek gaan naar nieuwe sectoren waar ze hun passie en kennis kwijt kunnen. Door de KustCoalitie is bekend geworden hoe ontzettend aantrekkelijk, spannend en avontuurlijk het is om in de windsector te werken. Al deze nieuwe studenten zijn via het platform van de KustCoalitie terecht gekomen bij de offshore wind sector. Studenten die nog niet wisten dat ze voor wind wilden kiezen, weten dat nu met volle overtuiging.

 

KustCoalitie vertegenwoordigt onderwijsinstellingen, studenten en het bedrijfsleven
Zij fungeert als aanspreekpunt namens de onderwijssector richting het bedrijfsleven en andersom. Door zich gezamenlijk aan te sluiten bij de KustCoalitie, merken onderwijsinstellingen dat de deuren naar het werkveld voor hun studenten geopend zijn. Het verbinden van alle onderwijsinstellingen in één coalitie zorgt ervoor dat deze verbinding optimaal functioneert. Aangesloten bedrijven maken het mogelijk betere curricula te ontwikkelen, aankomend talent te bereiken en offshore wind aantrekkelijk te maken voor aankomend talent.

 

Activiteiten

  • Vergroten van enthousiasme onder jongeren voor de offshore windsector en haar onderwijsmogelijkheden;
  • Jongeren bekend maken met de baankansen in de offshore windindustrie;
  • Realiseren van betrokkenheid van de industrie bij het onderwijs;
  • Faciliteren van voldoende stage- en afstudeerplaatsen;
  • Verbinden en duurzame samenwerkingen tot stand brengen tussen (technische) opleidingen en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs ten behoeve van een efficiënte afstemming met de offshore windindustrie;
  • Verbeteren van aansluitingen van opleidingscurricula bij de offshore windindustrie;
  • Leveren van gekwalificeerde professionals voor de (offshore) windsector
Sluit je aan